Lejonströmsbron

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Genomförd
  • Plats Sunnanå, Prästbordet

Sveriges äldsta träbro

Lejonströmsbron stod klar 1737 och är Sveriges äldsta träbro som fortfarande är i bruk.

Den går över Skellefteälven mellan stadsdelarna Prästbordet och Sunnanå. Med sina 207,5 meter var den även Sveriges längsta träbro ända fram till 2006. Den reparerades första gången 1838 och på 1860-talet ersattes de träkistor som bar bron med bropelare av murverk i sten.

Byggherre Skellefteå tingslags häradsrätt beslutade att bygga en bro över Skellefte älv

Adress Intill Skellefteå landskyrka

Byggår 1735–1737

Arkitekt Hemmansägare i bygden

Konsulter Hemmansägare i bygden

Entreprenör Hemmansägare i bygden

Byggsätt Platsbyggt med lokal träråvara

Upphandlingsform Direktiv från häradsrätt

Övrig fakta År 1838 företogs en stor reparation. Vid ombyggnader under 1860–70 utfördes omfattande utbyten och reparationer. Då tillkom hängverk i de sju största spannen. Vid detta tillfälle ersattes också de träkistor som bar bron med bropelare av stenmurverk.

År 1967 överfördes underhållsskyldigheten till Skellefteå stad. Renovering av bron sker kontinuerligt.

 

Fler referenser i samma kategori

Visar 2 av 3 nyheter