Swedlist är ett privatägt familjeföretag med huvudkontor i Västerbottens inland. Med trälister och träprofiler för alla behov, främst tillverkat av norrländsk furu, har de på bara fem år ökat från 19 anställda och 28 miljoner i omsättning till 27 anställda och en omsättning på 45 miljoner.

– Vi har lyckats väldigt bra med att bygga vårt varumärke och vi fortsätter att stärka det. Våra kunder är huvudsakligen industrikunder, hustillverkare och företagare som använder våra produkter och vi säljer främst på den svenska marknaden, säger Benitha Lindgren, som idag är koordinator.

Benitha är dotter till en av grundarna och ägarna och kommer i slutet av året att tillträda som vd. Det innebär en del organisatoriska förändringar men på Swedlist är utvecklingen en naturlig del av verksamheten.

– Vi har jobbat mycket med vår värdegrund, rekrytering och kompetensfrågor och haft ett stort fokus på jämställdhet, berättar hon. Träbranschen är ju traditionellt en ganska mansdominerad bransch, men vi har lyckats mycket bra. Idag är 41 procent av de anställda kvinnor, jämfört med runt 21 procent när vi drog igång jämställdhetsarbetet 2018.

Nästa steg är att jobba med hållbarhetsfrågor, fortsätter Benitha:
- Vi jobbar bland annat med digitalisering och utveckling av projekt som initierats av Träbranschen. Vi är medlemmar i Träbransch Norr som också är en del av träinnovationsklustret. För oss är träinnovationsklustret oerhört viktigt, då det ger oss tillgång till all den forskning och utveckling som finns inom trä.

Benitha ser ljust på framtiden, både för Swedlist och för branschen i stort.
– Trä är ju en bra och miljövänlig produkt så jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta öka, avslutar Benitha Lindgren.

Denna artikeln publicerades i Trästad Sveriges Magasin som blev en bilaga i Dagens Industri, utgavs även 1 juni på vår konferens på Skeppsholmen.