Träinnovationsklustret
– en unik sammanslutning och framgång för samarbete

Stiftelsen Träenigheten, Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet, Träcentrum Norr, RISE, Träbransch Norr är de sex parterna som tillsammans arbetar för hållbart träbyggande och träteknikutveckling. Klustret samarbetar och för en dialog med såväl lokala och regionala som nationella aktörer i både strategiska och operativa frågor.

Stiftelsen träenigheten har startat projektet ”Profilering av träproduktproducerande företag i Skellefteåregionen” som samordnas via klustret. Det riktar sig till de mindre produktproducerande och förädlande företagen, där många finns i glesbygd.

Lokalt har träinnovationsklustret deltagit i Skellefteå kommuns arbete med ett förnyat program för hållbart byggande i trä. Nationellt är klustret med i de flesta initiativ och projekt som berör utvecklingen inom hållbart byggande, träteknik och industriellt träbyggande, primärt tillsammans med Trästad Sverige, Skogsindustrierna, Byggindustrierna, Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet, TMF med flera.

deltagare från träinnovationsklustret

Sittande nedre raden från vänster, Thomas Lundmark, stiftelsen Trä-enigheten, Britt Inger Brisadottir Skellefteå kommun, Rickard Falkman RISE. Sittande övre raden från vänster, Lena Drugge, Träbransch Norr, Bror Sundqvist, Träcentrum Norr/LTUSaknas på bild, Dan Magnusson Stiftelsen Träenigheten och Dick Sandberg LTU.

Under åren 2016–2021 har träinnovationsklustret, i samarbete med externa aktörer, genomfört arrangemang med varierande teman för att främja det hållbara byggandet och träutveckling. Det handlar om allt från seminarieserier och konferenser till kunskapsdagar och möten. Träinnovationsklustret har dessutom haft ett 60-tal studiebesök genom åren och har därför kunnat utveckla koncept för besöksprogram utifrån målgruppernas behov med insatser från medlemmarna i klustret. Vi har därtill fått ett 90-tal förfrågningar om att delta vid både nationella och internationella konferenser som talare för att sprida kunskap om hållbart byggande i trä. Nu fortsätter vi det gedigna arbetet tillsammans med vår innovativa träindustri och det är med stor tilltro vi blickat framåt mot ett fortsatt spännande 2022, säger Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg och samordnare Träinnovationsklustret Skellefteå kommun.