Skellefteås träbyggande lyfts stort i Green Magazine

Ett 14-sidig reportage om Skellefteå med huvudsakligt fokus på träbyggande har publicerats i Green Magazines septembernummer.

Green magazine är ett relativt nytt magasin som säljs i Tyskland, Österrike och Schweiz.

Målgruppen är främst personer mellan 20-65 år med ett genuint intresse av fördjupning i hållbarhetsfrågor, och hållbarhet är även det genomgående journalistiska temat i det material magasinet producerar.

I Green Magazines septembernummer finns ett omfattande reportage om Skellefteå. Ta del av reportaget här. , 1.8 MB. (Reportaget är på tyska)