Träpriset till Greger och Mikael: ”Som att vinna Nobelpriset”

Greger Lindgren och Mikael Östling tog emot Träpriset på kunskapsdagen den 6 oktober.

Greger Lindgren, Tyréns, och Mikael Östling, grundare av IsoTimber, är vinnare av Träpriset 2022. ”Som konstruktör blir man sällan uppmärksammad. Jag har jobbat i 44 år och det här är första priset jag får, otroligt kul”, säger Greger.

Träpriset delas ut av Stiftelsen Träenigheten Skellefteå, vars uppgift är att främja forskning, utveckling och utbildning, bland annat genom att arrangera event med trä i fokus. Med Träpriset vill man marknadsföra Skellefteå som riksträstad och därigenom främja en offensiv utveckling av regionens näringsliv inom träområdet.

Mikael Östling utsågs till vinnare med följande motivering:

”Mikael Östling har utvecklat en innovativ produkt, IsoTimber, och oförtrutet kämpat för sin idé och affärsidé som äntligen har börjat få luft under vingarna. Genom sin innovation IsoTimber har Mikael skapat en produkt som på ett nytt sätt tar tillvara träets unika egenskaper och miljönytta. Trä och träbyggande är vägen framåt i klimatomställningen.”

– Fantastiskt stort! För oss är det fantastiskt värdefullt att bli uppmärksammade på det här sättet. Vi bygger enkelt, billigt, rationellt och med extrem precision, vilket passar bra i dagens samhälle med cirkularitet och hälso- och miljöaspekter i fokus, säger Mikael.

Precis som Mikael, så tog Greger emot diplom, blommor och en prissumma på 25 000 kronor. Juryns motivering lyder:

”Greger har under sin långa karriär som kompetent och kreativ byggnadskonstruktör bidragit till att utveckla träbyggandet till nya höjder. Engagerat och uthålligt har han bidragit till utvecklingen av nya tekniklösningar för det hållbara träbyggandet – där Sara kulturhus är ett av exemplen.”

– Jättekul med Träpriset! Som att vinna Nobelpriset, konstaterar Greger och fortsätter:

– Svängningarna var den största utmaningen för oss när vi jobbade med Sara kulturhus. Vi arbetade hårt med en att få till funktionen så att människor inte ska bli sjösjuka högst uppe i huset. Många sa att det var omöjligt, men vad vi har hört så fungerar det som det ska.

Dan Magnusson, ordförande för Stiftelsen Träenigheten Skellefteå, var glad att få dela ut priset.

– Mikael och Greger är prominenta människor som gjort viktiga insatser för tränäringen och som stått för bra innovationer, säger han.

Fakta

Tidigare vinnare av Träpriset

2021: Margot Sehlstedt-Persson och Anders Gustafsson
2017: Sven-Olof Holmström
2014: Anders Grönlund och Tom Morén
2011: Hedlunds Industri AB
2007: IBI Sverige AB samt Mitthus AB
2003: Gert Wingårdh
2001: Martin Timell
1999: Mr Teruo Hakada, Tomokuhus AB
1997: Thomas Hörnkvist och Gunnar Stone.

Senast uppdaterad: