Kan beställaren stimulera till ett mer hållbart byggande?

Mikael Lindberg, Jörnträhus, berättar om utvecklingen när det handlar om flerbostadshus byggda i trä.

Can the client stimulate more constainable construction?

English subtitles

Relaterat:

Senast uppdaterad: