Discgolf

Ljus framtid för flerfamiljshus i trä – så ska fler producenter lyckas

Intresset för trähus ökar stadigt med allt fler små- och medelstora företag som försöker ta sig in på marknaden.

Medlemsorganisationen Trä- och möbelföretagen, LTU i Skellefteå och RISE har tillsammans via ett forskningsprojekt stöttat deras utveckling och nu har man haft slutkonferens i Skellefteå.

Att bygga högre trähus har blivit en verklighet sedan byggreglerna förändrades 1994, men det innebär också att det skett en utveckling i att bygga fler hus med trästomme. Under 2021 byggdes det 5000 lägenheter i trähus och den här ökningen fortsätter enligt branschen.

– Det är en långsiktig ökning och det är drivet av hållbarhet, strävan efter ett klimatarbete men även en industriell effektivisering. Den stora skillnaden i dag är inte att det byggs i trä utan att husen tillverkas på ett annat sätt. Nu ser vi en hög grad av prefabricerade bostäder och det går nästan att göra lägenheterna färdiga i fabriken med inredda kök och badrum – det ger många fördelar, säger Anders Rosenkilde, teknisk chef på TMF (Trä- och möbelföretagen).

Forskningsprojektet har varit ett utvecklingsprojekt för att stötta träföretagen i norr – här finns det många producenter av exempelvis dörrar, fönster, trappor och hus. Målet har varit att få med de här mindre företagen på den byggboom som finns när det kommer till att bygga höga hus i trä.

– Vi har bland annat haft ett tiotal workshops, varav tre hölls i Skellefteå under projektet, där vi pratat om olika saker som kan vara till fördel om man vill komma in i branschen, bland annat den digitala omställningen. Ska man jobba med de större aktörerna så måste man nog ha det erbjudandet, ha digital styrning på ritningar till exempel, säger Anders som varit ansvarig för forskning och utveckling i projektet tillsammans med Sven Berg på LTU.

Projektet heter "Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä" och var finansierat av Tillväxtverket samt med Europeiska regionalfonden.

Dagsprogrammet för den 2 februari i Skellefteå utgick från Sara Kulturhus där slutkonferensen hölls.

– Att bygga höga hus är en teknisk utmaning och där har Sara Kulturhus varit ett av objekten som vi studerat och hur man löst alla utmaningar, säger Anders som var moderator på konferensen.

Det var ett brett program som innehöll historisk tillbakablick över träbyggandets utveckling av Susanne Rudenstam från Sveriges träbyggnadskansli. I övrigt så informerade Britt Inger Brisadottir, Skellefteå kommuns utvecklingsstrateg och Träinnovationsklustrets samordnare, övergripande om Träinnovationsklustret och hennes roll på kommunen om utvecklingen för att sprida kunskap om hållbart träbyggande.

Därefter tog Lena Drugge från Träbransch Norr, som ingår i Träinnovationsklustret, upp ämnet affärsutveckling inom trämanufaktur.

Bror Sundqvist från LTU bedriver forskning om trä och hälsa och höll en dragning om hur långt man kommit i det projektet.

Harriet Wistemar från Skellefteå kommun gav också en intressant bild av Skellefteås läge som expansiv ort och hur man ska lyckas växa i den takt som det krävs till 2030.

– Det var givetvis jätteintressant att ta del av expansionsplanerna, det är många i söder som ser med stor nyfikenhet på Skellefteå och investeringarna uppe i norr med 100 miljarder som ska pumpas in till 2030. Med det kommer såklart ett stort bostadsbehov och framför allt ökad hållbarhet. Allt kommer såklart inte byggas i trä men skillnaden i dag jämfört med tidigare är att det finns färdiga koncept att leverera. När många beställare gör sina klimatdeklarationer och börjar räkna så blir det väldigt tydligt vilket alternativ som är bäst, säger Anders.

Dagen avrundades med en intressant paneldebatt under rubriken "Hur kan man stödja små- och medelstora företag i det regionala byggandet?".

Husfabriken Grönbo i Bjurträsk lyftes fram som ett gott exempel där man som mindre aktör lyckats slå sig in på marknaden.

– Det var intressant att höra hur Grönbo agerat. Många stora aktörer vinner mycket marktilldelning, så ser det ut över hela landet, vilket gör det svårt för de mindre. Ibland krävs det också en viss omsättning för att få köpa mark vilket skapar ett moment 22-läge. Men går det att inrikta sig på ett visst segment i marknaden där tomtpriser är lägre och inte A-läge så går det att klättra i en uppåtgående marknad för att tjäna pengar och på så sätt investera i framtiden, säger Anders.

Relaterat:

Senast uppdaterad: