Efter ett år på posten – ny framtidsvision för Träbransch norr

Porträttbild Lena Drugge

Med sina 50-tal ägare och medlemsintressenter är Träbransch norr en viktig aktör som samlar Västerbottens träindustri.

Sedan ett år tillbaka är Lena Drugge ny verksamhetsledare – och framtidsvisionen är spännande.

Vi har tagit Lena på pulsen om tiden som varit och framtidens färdplan.

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri. Här arbetar man med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Affärsidén är att vara en kompetent och innovativ partner som bidrar till att öka konkurrenskraften inom regionens träindustri.

Som verksamhetsledare är Lena spindeln i nätet.

– Jag trivs verkligen med mitt uppdrag, det är en bredd och variation i arbetsuppgifterna och särskilt intressant att komma in just nu med allt som händer med trä och inom hållbarhetsfrågan. Det känns mycket meningsfullt!

Lars Engman styrde Träbransch norr under nästan tio år innan han lämnade över till Lena som närmst kommer från rollen som utbildningsledare på Yrkeshögskolan. Hon har också erfarenhet av kompetensutvecklings- och rekryteringsfrågor inom Boliden AB.

– Jag kom in i en väldigt välskött organisation. Jag är en sådan som gillar att bygga upp strukturer från grunden och brukar tänka att det är som med ett husbygge där man börjar med grunden, väggar och tak innan det är dags att gå över till inredningen och detaljerna. Jag gillar att tänka i visioner men också att omsätta hur det ska gå till operativt, menar Lena.

Uppdraget består av olika delar och Lena jobbar både för att trygga kompetensförsörjningen och den viktiga utvecklingen kring attraktivitet, men har också ett tydligt uppdrag från styrelsen att synliggöra träbranschen.

– Via stiftelsen Träenigheten och Träinnovationsklustret där vi ingår så har vi jobbat fram en plan för att öka synligheten via filmmaterial och där det handlar allmänt om träbranschen och yrkesrollerna som finns där, förklarar Lena.

– Under det här första året så är det något som har imponerat på mig att träbranschen ligger så högt på agendan i hela Västerbotten. Träindustrin finns verksam i alla 15 kommunerna och har 2550 anställda. Jämför man med gruv- och metallbranschen så är det fler sysselsatta i träbranschen. Vi har hela 110 företag med olika inriktning och alla spelar en viktig roll för landsbygden och den utvecklingen, säger Lena.

Träbransch norr är ett utvecklingsbolag som för att kunna erbjuda medlemmarna utveckling genom utveckling och kompetensförsörjning. Lena beskriver en öppenhet och kreativitet som bidrar till en god samverkan.

– I höstas när materialpriser och materialbrist låg högt på agendan så bildade vi en materielgrupp där jag var sammankallande och man kunde diskutera aktuellt läge och var man fick tag på material.

Många småföretagare upplever ett otroligt stöd när vi alla sitter i samma båt och hur får vi den att ro framåt, säger hon.

Via olika projektansökningar söks medel för vara till stöd och gagn för branschen. Exempelvis så arrangeras workshops på eftermiddagar och kvällar i Skellefteå och Lycksele för att ta så lite tid som möjligt från den viktiga produktionen.

– Vi vill göra det så attraktivt och enkelt som möjligt att kunna delta och vi måste ha respekt för att produktionen ska få löpa på, säger Lena.

Senaste projektet handlar om hållbarhetsutveckling i träbranschen. Ett treårigt regionalt projekt och inom det finns det olika moduler och ett program för hållbart ledarskap och medarbetarskap.

Hur ser framtidsvisionerna ut?

– Vi ska göra en ny vision fram till 2030 som ska säkerställa att vi jobbar i linje med aktuella frågor.

Syftet är de globala målen för hållbar utveckling och innebär att vi utgår från ett affärsdrivet perspektiv och hur det kan fungera som färdplan för dom regionala träföretagen. Det finns en otrolig drivkraft hos träbranschen så jag ser positivt på framtiden, säger Lena.

Relaterat:

Senast uppdaterad: