Hur kommer framtidens byggande att se ut?

RISE har under två år drivit projektet Framtidens design där det forskas på återanvändning av träbyggnader i en cirkulär ekonomi.

I juni samlades projektpartners i Skellefteå för att gå igenom två demonstratorer, bland annat ett flexibilitetshus som kan ändras, flyttas och byggas på efter behov.

Under 1–2 juni samlades projektparters från olika delar av Sverige i Skellefteå på Sara kulturhus, The Wood Hotel, inom projektet "Framtidens design – återanvändning av träbyggande i cirkulär ekonomi".

Dagen arrangerades av Britt Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg på Skellefteå kommun och samordnare inom Träinnovationsklustret, tillsammans med Karin Sandberg och forskarkollegan Göran Berggren på RISE.

Projektet som avslutas senare i år startade 2020 med projektledaren Karin Sandberg i spetsen.

– Att använda återbrukat material är en viktig väg att gå för att möta samhällets klimatutmaningar. Vi tog avstamp i att vi behöver bli mer återhållsamma med naturens resurser och ställde frågan hur vi kan bygga idag för att återbruka och få ihop hela cirkeln, säger Karin.

Under dagen hölls bland annat en presentation av resultatet från projektet och de två demonstratorer som utvecklats och är lämpade för demontering, återmontering och återanvändning.

Träbyggnaderna designas så att de blir enkla att ta isär och flexibla att förändra.

Målet är att byggnaderna ska bli beständiga över tid och gå att använda i andra tillämpningar, vilket gör att andrahandsvärdet bibehålls och byggavfallet minskar eller upphör helt.

– En viktig del var att engagera partners som ingår i den cirkulära kedjan av ett bostadsbyggande, det är en palett av olika aktörer som representerar sin del, från projektering till demontering för att underlätta framtida återanvändning, säger Karin.

Demo 1 handlar om demonterbara moduler av trä som är industriellt tillverkade där man undersöker hur mycket som går att återanvända av volymerna. Det går att få väldigt många uttryck av volymbygget och det kan se olika ut beroende på vilken planlösning man väljer.

Studierna är inte klara men pekar på att man sparar hälften i Co2-utsläpp gentemot nyproducerat.

I Demo 2 har man tagit fram Flexibilitetshuset som är ett mer flexibelt och demonterbart träbyggande. Under fyra olika faser går man igenom utvinning av råvaror, byte av planlösning, att byggnaden demonteras och flyttas, att man bygger på två våningar.

– Idén bygger på att det kommer in så otroligt många olika entreprenörer till Norrbotten och Västerbotten idag där Kiruna och Skellefteå har samma utmaningar med otroligt många bostäder som behöver tillföras. Men vad händer om 20 eller 50 år? Vi vet inte hur samhället ser ut och vilka byggregler som är standard då, därför har vi gjort en del antaganden som baseras på de kunskaper vi har i dag, säger Karin.

– Över lag visar studierna kanske bättre siffror än vad vi kunde tro, mycket av det vi gör i dag är redan bra för att passa in i en återbruksekonomi. Vi har gjort kvalificerade uppskattningar och beräkningar och inga glädjekalkyler. Träbyggnader är redan i dag bra men det finns möjligheter att göra ännu större förbättringar och anpassningar. Trähusbyggandet är redan i dag klimatsmart men det går att göra förbättringar och återanvända komponenter större grad, säger Karin.

Förutom seminariet gjordes studiebesök hos Masonite Beams, Ragn-Sells, kompetensföretag inom återvinning och miljö, och vid Lindbäcks projekt Balder i Skellefteå och RISE Research Institutes of Sweden.

Som avslut på dagen gavs en guidning på Sara kulturhus av Irina Martynyuk från RISE i Skellefteå och nya området på västra Erikslid där Derome som tillsammans med Magnolia Bostad AB bygger bostäder.

Relaterat:

Senast uppdaterad: