Skellefteåforskare på Världskongressen i träteknik

I veckan pågår Världskongressen i träteknik i Oslo.

Här samlas forskare, akademiker, studenter och affärsdelegater för att utbyta erfarenheter.

Från Skellefteå deltar Bror Sundqvist, forskare och verksamhetsledare på LTU, samt Karin Sandberg, senior forskare på RISE.

Konferensen är det mest prestigefyllda internationella eventet inom träteknik, träprodukter och design av träkonstruktioner, som hålls vartannat år i olika delar av världen. Det lockar forskare, ingenjörer och arkitekter, byggnadstjänstemän, entreprenörer och leverantörer från alla kontinenter.

Förutom det traditionella fokuset på träteknik och materialvetenskap är årets program kompletterat med arkitektur och framtida globala utmaningar.

Porträtt på Bror Sundqvist

Bror Sundqvist är verksamhetsledare inom träteknik och driver även forskningsprojekt som undersöker om patienters tillfrisknande påverkas positivt om de vistas i rum som är inredda i trä. På Skellefteå lasaretts ortopediska avdelning har man därför inrett ett patientrum med träpaneler och skåpluckor av massiv furu.

Sedan tidigare finns det studier i just Norge som pekar på att stressnivåerna sjunker medan koncentration och inlärningsförmåga höjs.

– Jag hoppas att kongressen dels ska leda till diskussion med andra om träinredning, inomhusmiljö och hälsa, dels möten som ger nya impulser och inspel. Det kan gälla både det vetenskapliga men även inom näringsutveckling, säger Bror.

Trä och hälsa är ett relativt nytt begrepp och det har bildats ett nordiskt nätverk som drivs från Norge där intresset är förhållandevis stort inom genren. I nätverket ingår även neurobiologer med som vill mäta direkt på hjärnan för att se vilken respons som sker när människan ser, luktar och tar på trä i en kontrollerad labbmiljö.

Svartvitt porträtt på Lena Drugge

Den tredje hörnstenen är arkitekter som gör studier på arbetsplatser och undersöker hur trämiljö påverkar folk som arbetar i trämiljö.

– Tillsammans är vi tre discipliner som bildar en kartläggning. Vi har insett att ingen kommer att kunna ge ett fullödigt svar men tillsammans kommer vi fram till en bild av vad som sker. Det är ett väldigt intressant område som tilltalar mig som trämaterialvetare. Vilka svar kan vi få? Många hejar på i vår forskning, men det finns även kritiker som har idéer om hur det fungerar. Än så länge är det hypoteser som vi ska försöka verifiera eller slå hål på, menar Bror.

Karin Sandberg är medförfattare på tre konferensartiklar som hon också ska presentera i Oslo.

"Computational design development of a wooden facade system" och "Using co-design for developing a new wooden facade system" som är resultat som baseras på utvecklingen av ett fasadsystem i trä, ett projekt som gick under namnet "Fasaden i staden – Snabb, Snygg, Smart".

Den första artikeln handlar om digitalisering av tillverkningsprocessen av fasadsystemet utifrån arkitektens önskemål till tillverkningshandlingar. Den andra artikeln handlar om hur projektet har arbetat efter en kollektiv designprocess där värdekedjan tillsammans har utvecklat fasadsystemet.

Och den tredje artikeln "How timber buildings can be designed for deconstruction and reuse in accordance with ISO 20887" baseras på arbete i projektet InFutUReWood – Innovative Design For the Future – Use and Reuse of Wood. I det projektet undersökte forskargruppen hur man ska bygga idag för att kunna återanvända i framtiden. I artikeln jämförs standard ISO 20887 (Sustainability in buildings and civil engineering works – Design for disassembly and adaptability – Principles, requirements and guidance) mot demonteringar och återmonteringar gjorda i fallstudier.

Relaterat:

Senast uppdaterad: