Starten av en ny rörelse i Västerbotten

Nu finns det en kraftsamling kring att öka kompetensen inom träbyggande och cirkulärt byggande.

Uppdraget New European Bauhaus ingår i EU:s "Gröna giv" och rankas som ett av EU:s största framtidssatsningar. I Västerbotten har det lokala nätverket varit värd för det nationella NEB-nätverket som avstamp.

– Det är en ny rörelse där vi har en vision att så många som möjligt ska vara delaktiga i samhällsbygget, säger Albert Edman, senior projektledare på RISE.

Den nationella nätverksträffen hölls i Skellefteå och Umeå mellan den 14–15 september med RISE som en av arrangörerna. Värdskapet breddades genom att arrangera det i samverkan av de aktörer som är involverade i New European Bauhaus i Västerbotten:

Skellefteå kommun, Umeå kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU, Umeå universitet och RISE.

– Det som särskiljer det här samarbetet är att man vill göra ett antal saker för att öka tempot i utvecklingen av till exempel träbyggande och därmed bidra till ett klimatneutralt, vackert och inkluderande samhälle. Det ena är hur vi samarbetar på olika nivåer i samhället, det finns områden där vi är riktigt duktiga här i Västerbotten. Träbyggandet är definitivt en sak och något som vi fokuserar på, säger Albert.

Dagen inleddes med en välkomnande inledning från bland andra länsarkitekt Elin Olsson från Länsstyrelsen i Västerbotten och Träinnovationsklustret genom Britt-Inger Brisadottir, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun, Bror Sundqvist, Träbransch norr och Rickard Falkman, RISE, samt Carola Fallgren och Viktoria Wistemar, Form och design Center, Region Västerbotten.

Alina Ujupan, Head of Unit, vid EU-kommissionen var inbjuden digitalt för att uppdatera om senaste nytt om NEB-initiativet och prata om samhällets roll under den kommande perioden.

Även riksarkitekt Helena Bjarnegård medverkade online för att uppdatera om läget från Boverket, som haft regeringens uppdrag att leda uppstarten av New European Bauhaus i Sverige.

Det finns i dag ett antal partners runt om i landet och det var Navet Science Center i Borås som ursprungligen tog initiativ till att knyta samman alla svenska partners en gång i halvåret.

Som en del i detta fick RISE i juli uppdrag av Boverket att samordna utveckling av innehåll för en New European Bauhaus Academy.

– Det här tycker aktörerna i Västerbotten är spännande att bidra till. På EU-nivå finns jättestora ambitioner med att utbilda tre miljoner människor inom samhällsbyggnadssektorn i EU och mötet i Skellefteå och Umeå var första workshopen inom det här uppdraget, säger Albert.

Skellefteå har en lång historia av träbyggande och ligger i absolut framkant, med en tidig träbyggnadsstrategi som en bärande del. Konferensdeltagarna togs med på träsafari där man har hela staden som arena för att visa upp några av de exempel som finns uppförda, både kopplat till t.ex. kulturarvet och träteknik.

Mötet var också på besök i Robertsfors och Umeå. I Umeå var Sara Thor och Cornelia Redeker från Arkitekthögskolan, Umeå universitet, samt Anna Flatholm, stadsarkitekt, Umeå kommun, värdar.

– Umeås träbyggande karaktäriseras mer av ”timber on top”, träpåbyggnader. Här har man också hunnit långt med stadens stadsplanering utifrån jämställdhet och sociala värden. Det finns en lite annan vinkling jämfört med Skellefteå, men tillsammans blir det ett starkt kunskapsfäste. Det var två bra dagar och vi känner oss redo att visa att Västerbotten och norra Sverige kan ta plats och vill bidra. Det är lite av den rörelsen som man känner av just nu, både här i Sverige och i hela EU, avslutar Albert.

Relaterat:

Senast uppdaterad: