Här samlar vi branschen

Här hittar du kommande aktiviteter

20-21/3, Delegationsbesök från Tyska Handelskammaren och företag, Tyskt-svenskt projekt Resurseffektivt byggande med fokus på industriellt träbyggande.

25-27/3; Delegationsbesök från Lettland.

8-9/4, Delegationsbesök från Brasilien.

17-18/4, Delegationsbesök från Frankrike

23-26/4 , Nordbygg 2024 | Bygg- och fastighetsmässa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22-23/5, Build-in-Wood 22.-23. maj (https://buildinggreen.eu/buildinwood/ Länk till annan webbplats. )

10-11 Juni, Delegationsbesök från Japan.

8/2: Skogens dag 2024!
10-årsjubileum på Grand Hôtel i Stockholm.
Omställning för en hållbar framtid. http://skogensdag.se Länk till annan webbplats.

13/2 Trähusdagen 2024 - TMF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 Jan, Nätverket hållbart byggande och förvaltande, Byggande, Friyta och Ekosystemtjänster.

2 feb, Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä,

2 feb, Hybridseminarium, vägen till gröna investeringar.

9 februari, högnivåbesök från Tampere Universitet.

9 februari, Skogsindustriernas cirkulära mingel

22-23 februari, Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige.

15 mars, webbinar med Viexpo Wasa (Save the date kommer inom kort)

22 mars: Pressbesök ,Fransk press

28-30 mars: högnivåbesök från Danska Teknologiska Institutet

14 april, Besök från japan

24 april: Campus Skellefteå, seminarium Träcentrum Norr, LTU och Skogsindustrierna Sverige.

25- 28 april: Träinnovationsklustret studieresa/event i Litauen.

9-10 maj, Besök från Chicago

16 maj: Träsafari, Skogsdirektörer från EU

21-22 maj, Delegation på besök från Brasilien

24 -25 maj: Delegation på besök från Frankrike

26 maj: Seminarium, Trähusskola

26 maj: Besök från Svenskt Trä- Ung Svensk forum

1-2 juni: Konferens Woodhotell, RISE framtidens design, återanvändning av träbyggnader i Cirkulärekonomi. Se inbjudan (pdf, öppnas i ny flik) , 656.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-22 juni: Världskongressen om träteknik i Oslo

25-26 Juni: Delegation på besök från US Department of Housing and Urban Development. Träbyggnadskansliet i samarbete med Skellefteå kommun.

9-10, besök, delegation från Lettland

12/10: Kunskapsdagen i Skellefteå: Grön omställning i norra Sverige i en förändrad värld. vad för den med sig, vad påverkas? Läs programmet (pdf öppnas i egen flik)https://skelleftea.se/images/18.39f98b4f1722babea8df8a7/1557823374136/fa-file-pdf-o_11.png

17-18/10, besök, Bonniers fastigheter

24 okt, besök, delegation från Canada

31 okt, besök riksdagsledamot och Liberalerna Västerbotten.

1-3 nov, delegation på besök från Brasilien.

22-23/11: Nätverksmöte/konferens, Nordic Network on Health and materials - Wood panelling in patientroom.

29/11: Framtidens Design, Ett webbinarium om projektet Framtidens design, återanvändning av träbyggande i cirkulär ekonomi. Se inbjudan och anmälan , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

23 mars. Cirkulär upphandling i offentlig verksamhet.

29–31 mars. Visioner i norr. Seminariedagar, idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i norr.

3 maj. Seminariet Flerbostadshus i trä

12 maj. Skogens dag 2022. The Ballroom, Berns, Stockholm.

1 juni. Trästad på Skeppsholmen, i pandemins spår. Hotel Skeppsholmen, Stockholm, alternativt digitalt deltagande.

14–15 juni. CEI-BOIS 70-ÅRS JUBILEUM OCH SOMMARS GENERALFÖRSAMLING Skellefteå, Sverige

21–22 juni. Forest Value konferens
This is a hybrid event: there will be around 100 participants present at Sara Cultural Centre in Skellefteå. Registration for physical participation closed but the conference days on June 21-22 can also be accessed virtually and anyone interested can register for virtual participation.

20–22 Juni. Press trip GREEN, Laslo Seyda
Tysk press besöker Skellefteå, studiebesök inom träindustrin i området blandas med besök i innovativa träbyggnader som t ex Svalan och Sara Kulturhus och The Wood Hotel.

14–15 september. Circular Materials Conference” som arrangeras vid Wood Hotel i Skellefteå den 14-15 september 2022
Konferensen fokuserar på cirkulära material, återvinning och hållbarhet i gränssnittet mellan tillämpad forskning och utveckling av nya cirkulära affärsmodeller.

27–28 september. Kunskapsdrivande nätverksträff/besök, Skandia Fastigheter AB.

28 september. Seminarium på Åland.

6 oktober. Kunskapsdagen, Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

19 oktober. Webbinar, Träinnovationsklustret, Trästad Sverige, Nätverket hållbart byggande och förvaltande och Umeå kommun

24–27 oktober. Kunskapsdrivande nätverksträff/besök Viexpo Wasa

9-10 nov, Högprestanda besök från Brasilien.

15–17 november. Nätverksträff/seminarium, Nordregion, Baltic länderna.

24 nov, Hybridevent, Trästad Sveriges nod i Småland, Hur skapar vi framtidens vackra, hållbara & samskapande boenden på mindre orter? - Smart Housing Småland

1 dec, Workshop om träbyggande.

6 dec, Konferens Tree2Tower.

16 dec, 40 års forskning i Skellefteå, RISE.