Översyn av träbyggnadsstrategin

Just nu ser vi ett helt nytt Skellefteå växa fram. Nya bostäder, nya arbetsplatser och infrastruktur som tar ny form. Under de kommande femton åren planeras investeringar på över 100 miljarder kronor i Skellefteå kommun.

Program hållbart byggande i trä blir en del av det övergripande hållbarhetsprogrammet, med koppling till andra styrdokument som; riktlinjer för hållbart byggande, energiplan, miljö- och klimatprogram samt kommunens folkhälsoprogram.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se