Tyck om Jörn!

Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Jörn som ska ge plats för drygt 600 fler invånare år 2040.

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Jörn. Målbilden för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen fram till år 2040 och att skapa mer liv och rörelse i samhället. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden.

Syftet med planen är att uppdatera den långsiktiga planeringen av mark- och vattenanvändningen i Jörn, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, kopplat till kommunens vision och utveckling i regionen. Förslaget finns nu tillgängligt att ta del av och tycka till om.

Här finns planförslaget utställt 23 januari - 23 februari:

Coop Jörn, Storgatan 32, Jörn
Öppet måndag- fredag 09.00-19.00, lördag 09.00-17.00, söndag 10.00-17.00.
Stadshusets entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Måndag–fredag 07.00–17.30.

Här hittar du handlingarna digitalt:
För läsning på skärm:

För utskrift:

Synpunkter på planförslaget

Du kan lämna synpunkter på planen senast 23 februari, via brev eller e-post.
Uppge ärendenummer 2021:4960 samt ditt namn och kontaktuppgifter.
Brev:
Skellefteå kommun
Bygg- och miljönämnden
931 85 Skellefteå

E-post: bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Välkommen på öppet hus om planen

Torsdag 9 februari är det dags för öppet hus klockan 14.00-20.00 på Furacenter trygghetsboende, Furugatan 4-6 i Jörn.
Där finns det möjlighet att diskutera planförslaget tillsammans med politiker och kommunens tjänstepersoner. På plats kommer även bygglovshandläggare och energi- och klimatrådgivare att finnas för rådgivning kring bygglov och energifrågor i allmänhet.

Ingen anmälan krävs och vi bjuder på fika!

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: