En viktig del i Skellefteå kommuns arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande handlar om att skapa forum för dialog och demokratiska processer med kommunens unga. Syftet är både att de som arbetar i kommunen ska lära sig mer om ungas livssituation samt att skapa förutsättningar för barn och unga att vara aktiva invånare som är med och bidrar till utvecklingen av Skellefteå kommun.

Två viktiga delar i arbetet är ungdomsfullmäktige som genomförs varje år och ungdomsenkäten Lupp som genomförs i Skellefteå kommun hösten 2018.