RELATERAD INFORMATION

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utöka en verksamhet behöver du ibland göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos kommunen. De...

Författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssa...

Snabba länkar

Snabba länkar

  • Hur fungerar tillgängligheten i kommunala lokaler?

    Under en månad, mellan den 26:e september till den 24:e oktober, kommer Skellefteå kommun att undersöka hur informationen om tillgänglighet fungerar i kommunala lokaler.
  • Bedöms inte nödvändigt att koka dricksvattnet

    Det har påträffats två bekräftade fall av cryptosporidium i Skellefteå kommun under den senaste veckan och de betraktas som orelaterade till varandra. Skellefteå kommun och Smittskyddsenheten på Region Västerbotten bedömer att sannolikheten för vattenburen smittspridning är mycket liten.
  • Rapportera in om du hittar tallolja vid kusten

    Den 8 juni skedde ett stort oljeutsläpp i Bottenhavet mellan den svenska och finska kusten. Om du upptäcker tallolja vid Västerbottenskusten är det viktigt att du kontaktar Kustbevakningen eller kommunen.