Bygga, bo och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Förskola, skola och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har Skellefteå mycket att erbjuda. Alltifrån föreningsliv och natur i form av skogar och fiskevatten till...

Jobb och företagande

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Samhällsutveckling och trafik

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Att se helheten

Besökare som vill veta hur cykelbanorna ska byggas ut i Skellefteå...

Att lära sig mer

Besökaren vill läsa om ett specifikt byggprojekt som pågår i staden...

Att svara på frågor

Besökaren läser om ett ämne som hen intresserar sig för...

Samhällsutveckling

Flyttas till Kommun och politik eftersom det ligger på en mer strategisk nivå än övrigt under bo, trafik och miljö.

Styrdokument

Samlas på en egen sida under kommun och politik - även sådant som inte tillhör samhällsutveckling.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se