"rootPage" is not defined.

Projekt, resultat och rapporter

Uppföljningen av kommunens hållbarhetsarbete och projekt sker på olika sätt. Exempelvis mäts vi genom SCB-statistik och rankning men också egna rapporter. Ibland misslyckas vi, men ibland blir också resultatet särskilt lyckat och vi uppmärksammas nationellt eller internationellt för vårt hållbarhetsarbete.

Rapporter och priser

Rapporter från projekt och priser som tilldelats kommunen för klimat, hållbarhet och tillgänglighet.

Senast uppdaterad: