Barn- och fritidsprogrammet

Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet

Yrkesförberedande, Lärlingsutbildning

Sökkod: BF

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som gillar att möta människor. Efter utbildningen kan du arbeta med människors hälsa och fritid eller i pedagogisk och social verksamhet.

Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete kan kombineras med en lärlingsutbildning. Till lärling söker du direkt till årskurs 1. Du gör inget inriktningsval till årskurs 2. Minst halva utbildningen gör du på en arbetsplats. Lärlingsinriktningens kurser med klass finns på Anderstorpsskolan.

Gymnasial lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning där du utvecklar dina ledaregenskaper, lär dig planera, organisera och leda olika typer av aktiviteter. Programmet är yrkesinriktat men genom att läsa vissa kurser kan du få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Var du gör den beror på vilken inriktning du valt.

Inriktningar

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Fritid och hälsa

Inriktningen passar dig som vill arbeta som ledare inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Utbildningen ger dig goda kunskaper och verktyg för att jobba hälsofrämjande.

Exempel på yrken: Träningsinstruktör/friskvårdspersonal på bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som vill jobba med barn på förskola eller med människor inom funktionshinderområdet är det här en passande inriktning. Den ger dig kunskap om utveckling och lärande. Dessutom får du gedigen träning i att planera, leda och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter.

Exempel på yrken: Barnskötare, elevassistent, stödassistent

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se