Ekonomiprogrammet

Kanalsskolan

Sökkod: EK

Hela samhället bygger på ekonomi. Ekonomiprogrammet passar dig som vill veta hur allt fungerar och hänger ihop.

På programmet lär du dig om samhälls- och företagsekonomi, handel mellan länder och företagens roll och ansvar. Du får även veta hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar.

Ekonomiprogrammet tränar dig att tänka som en företagare. Förutom samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska perspektiv får du också insikt i hur människor känner, tänker och handlar.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och kan öppna dörrarna till högskoleutbildningar inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap eller polishögskolan.

På ekonomiprogrammet kan du välja programfördjupningskurser som passar din framtid. Vissa kurser ger dig meritpoäng vid ansökan till högskola.

Exempel på yrken: civilekonom, marknadsförare, jurist, polis, företagare.

Ekonomiprogrammet passar också dig som efter gymnasiet vill ägna dig åt föreningsliv eller politik.

Inriktningar

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar

Ekonomi

Här lär du dig mer om företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering och marknadsföring, och även ledarskap och organisation. Du lär dig också hur du startar och driver ett företag.

Juridik

Du får lära dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du tränar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Programmet kan kombineras med nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU eller/och lokal idrottsutbildning, LIU.

Läs mer om NIU och LIU

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se