bostadsområdet Erikslid

Västra Erikslid – Centralt boende nära naturen

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Vill ditt företag vara med och bygga nästa stora bostadsområde i framtidens Skellefteå?

Markanvisningstävling

Skellefteå kommun utlyser en markanvisningstävling för Västra Erikslid. 26 januari är sista inlämningsdag från exploatörer, och under februari tillkännages tilldelning av markanvisningar.

Vår vision med området är att skapa ett hållbart, modernt och smart område nära centrum med direkt närhet till natur och rekreation.

Vår målsättning är att framtida bostadsbestånd består av tre fjärdedelar hyresrätter och en fjärdedel bostadsrätter/äganderätter, för att ge förutsättningar för en blandad befolkningsstruktur.

Säljprospekt för Västra Erikslid

I Säljprospekt Västra Erikslid Skellefteå (pdf) kan du läsa mer om bland annat byggrätt, gestaltning samt områdets förutsättningar för byggande.

Underlag från detaljplanen samt kommunens riktlinjer och strategier för byggande hittar du på denna webbsida.

Inlämning för exploatörer

Kommunen avser att välja ut ett antal exploatörer och anvisa mark inom Västra Erikslid. Urvalet kommer att göras utifrån de faktorer som listas i Inlämning exploatörer (xlsx). Av dessa är vision och ambitionsnivå för bostadsområdet/bostaden, upplåtelseform, kostnad för slutkunden, genomförbarhet och tidplan de absolut viktigaste.

Detaljplan och utredningar för Västra Erikslid

Riktlinjer och strategier för byggande 

Du hittar Skellefteå kommuns riktlinjer och strategier för byggande här på sidan, till höger eller här nedanför beroende på vilken skärm du använder.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-12