Den nya Centrumhållplatsen på Stationsgatan öppnade upp för kollektivtrafik 7 januari 2021.

Plantering och visst gatuarbete pågick under sommaren 2021. Asfaltering av cykelväg och färdigställning av ytor sker under 2022.