Sprängning och krossning av berg pågår till och med hösten 2021.

Truckgatan byggs om och en gång- och cykelväg anläggs parallellt med gatan. Under hösten 2021 levereras en biokolspanna. 33 500 stubbar är sparade på området och kommer att omvandlas till biokol. Processen binder koldioxid och innebär en minskning på 4 000 ton koldioxidutsläpp.