Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron.

Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, fyra till åtta våningar höga, som ramar in området. I byggnaderna ska både restaurang, butiker, kontor och bostäder rymmas. Totalt rör det sig om 90-100 lägenheter i olika storlekar.

-Det är roligt att södra sidan av Skellefteå växer och att vi förlänger stan, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

För att förstärka kopplingen mellan norra sidan och södra sidan ska gång- och cykelstråket från Campus, vidare längs med Brogatan och över Parkbron förstärkas. Längre fram finns det också planer på att göra om Parkbron till en säker gång- och cykelbro.

Detaljplanen ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut senare i höst.

Fakta: Södertorg

Planområdet avgränsas av Krukmakargatan och Bockholmsvägen i söder, Slädgatan i öster, Karlgårdsvägen i väster samt Villagatan i söder.

Södertorg blir en mötesplats och en entré till stadsdelen, platsen ska ramas in med nya byggnader med bostäder, restaurang, uteserveringar, kontor och butiker.