Lyckade drönarflygningar mellan Skellefteå flygplats och Northvolt Ett

20-22 september genomfördes flygningar på en 13 kilometer lång sträcka. Ett paket batterier kunde levereras på 7 minuter, i stället för dagens 30 minuter via bilväg.

Flygningarna genomfördes via Skellefteås ELIS-program - ett framväxande centrum för utveckling och kommersialisering av elflyg. Det finns ett flertal andra aktörer verksamma inom programmet så som Skellefteå Kraft, ACR, Luleå Tekniska Universitet, Northvolt, Skellefteå Science City och Skellefteå Airport.