Ledningsarbetet är klar och Lasarettsvägen är öppen för trafik igen.

Färdigställning av rondellen påbörjas våren 2023.