Pålar fästs på 30 meters djup

Genom pålning förstärks de kommande fundamenten till bron. Järnpålar har fästs i berget, på älvens botten, för att skapa en stabil grund för bron när den börjar nyttjas.