Första området är klart för försäljning

Markanvisning pågår.