Dykare arbetar under vatten

Där bron byggs i den djupaste delen av Skellefteälven behöver arbetet ske under vattenytan. Arbetet sker vid två olika brostöd där dykare har satt armering under vatten. I ett senare skede kommer gjutning ske under vatten.