Markarbetet har startat

Arbetet gäller bland annat nya vägar, vatten och avlopp. Ska vara klart hösten 2023.