Ytterväggar är på plats och fönster installeras

Nu är gjutningen klar. Första inflytt planeras till januari 2024. Etapp två beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2024.