Yttertak monteras

Skebo bygger 17 hyresrätter i Burträsk fördelade på tvår och treor. Inflytt i januari 2024.