Montering av ytterväggar pågår

Sedan tidigare har yttertak monterats. Det byggs 40 hyresrätter med inflytt i olika etapper, första inflytt under våren 2024.