Arbetet pågår under hela sommaren

Under sommaren fortsätter arbetet med pålningen utan uppehåll, enligt plan.