Inflyttning i lägenheterna

Idag startar inflyttningen i de 53 hyreslägenheterna Skebo har byggt i kvarteret Balder.