Översiktsbild över byggarbetsplats

Foto: Riksbyggen

Markarbetet är i fokus

Just nu pågår förberedelserna inför garaget genom sprängningar ned i berget. Nästa steg är att förbereda för grunden och fundament som ska gjutas.