Det sista arbetet med rondellen på Kanalgatan påbörjat

Rondellbygget där Kanalgatan möter Lasarettsvägen startade under 2022 och går nu in i slutfasen och ska vara klart i oktober 2023.

- Kvarvarande arbete efter asfalteringen av vägen är bland annat plantering och asfaltering av cykelbanor. Konstverket i rondellen kommer sättas upp i ett senare skede. När arbetet med cirkulationen är klart kommer vägen mot Södra Lasarettsvägen öppnas upp för trafik säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun.

Asfalteringen kommer att ske under tre nätter för att inte påverka
stadstrafiken under dagtid. I ett senare skede kommer ett konstverk att sättas upp i rondellen.