BREEAM

BREEAM är en förkortning för "BRE Environmental Assessment Method"och är ett hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. BREEAM Infrastructure hette tidigare CEEQUAL.

BREEAM är ett sätt för företag att leva upp till de målsättningar och krav som finns i vårt samhälle gällande hållbarhet, exempelvis Agenda 2030, Parisavtal och färdplan för fossilfri konkurrenskraft. BREEAM är också ett sätt att systematisera det arbete som krävs utifrån företagets egna hållbarhetsstrategier och mål. För beställare är det enkelt att kravställa, för utförare blir det öppnare och inte lika detaljstyrt och det blir enklare att kontrollera efterlevnad i efterhand för bägge parter.

BREEAM ägs och utvecklas av brittiska BRE (British Research Establishment), som också utfärdar certifieringar för systemet. Sweden Green Building Council (SGBC) är ansvariga för systemet nationellt i Sverige, vilket bland annat omfattar att erbjuda utbildningar inom BREEAM.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, det vill säga att det inkluderar många hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i BREEAM är indelade i åtta olika indikatorkategorier;

  • Projektledning
  • Resiliens
  • Lokalsamhälle och intressenter
  • Markanvändning och ekologi
  • Landskapsutformning och kulturhistorisk miljö
  • Föroreningar
  • Resurser
  • Transporter