Markarbetet har startat

Arbetet är för vatten och avlopp. Under våren 2024 startar arbetet med tre stycken dagvattendammar.