Detaljplan för området är under framtagande

Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.