Detaljplanen har vunnit laga kraft


Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.