Detaljplanen har vunnit laga kraft

Tanken med planen är att göra det möjligt att bygga cirka 200 bostäder och en förskola. Bostäderna kommer bestå av blandad bebyggelse.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.