Verksamheterna har flyttat in i nya lokaler

Den 1 december flyttade nya och gamla hyresgäster in i kombihallen som renoverats.

Det har skapats nya lokaler för en extern hyresgäst, som beståender av nya kontorslokaler, gym/sporttestlabb och omklädningsrum, Det har även tillkommit en utbyggnad av klätterväggar och nya omklädningsrum till fritidsförvaltningen vid Skellefteå kommun.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.