Höst är inspirationen till nya kvartersnamn

På Morö Backe har en ny detaljplan har vunnit laga kraft, och det kommer skapas 13 kvarter och 6 gator.

Befintliga gator på Morö Backe har namn som är i teman om väder, årstider och högtider. Höst är temat som de kvarteren och gatorna i det nya bostadsområdet kommer att döpas efter.

Gatornas namn:

 • Honungsgatan
 • Syltgatan
 • Svampstigen
 • Höstlövsgatan
 • Lyktstigen
 • Skymningsgatan

Kvarterens namn:

 • Syltburken
 • Surströmmingen
 • Kräftskivan
 • Älgtornet
 • Rökpuffen
 • Bärplockaren
 • Svampkorgen
 • Värmeljuset
 • Eldkorgen
 • Raggsockan
 • Stugsistan
 • Lövhögen
 • Läslovet

Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.