Arbetet med väggar pågår

Arbetet pågår för väggarna men även bjälklaget ovanför källaren.

I kvarteret Grunnan byggs Framtiden, två nya höghus med 85 bostadsrätter intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir sju respektive nio våningar höga. Klart i början av 2025.

Bjälklag delar av en byggnad mellan våningarnas golv och tak.