Parmaco AB utses till entreprenör

Skellefteå kommun planerar för ytterligare 200 inledande bostäder till kommunens medarbetare. Det rör sig om hyreslägenheter med tillfälliga bygglov. 50 lägenheter förväntas kunna stå klara redan i slutet av 2024, resterande under våren 2025.

Kommunfullmäktige beslutade i april i år att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla hyresavtal som möjliggör uppförande av bostäder för uthyrning till kommunens medarbetare.

Ta del av mer information om projektet genom att klicka dig vidare på länken nedan.