Stadsdelar och orter i förändring

På många håll i kommunen pågår byggprojekt av olika slag. Här beskriver vi kortfattat kommunens stadsdelar och orter utifrån de planer som finns för bland annat bostäder, grönområden och trafik. Denna sida är under uppbyggnad och fler områden publiceras allt eftersom.

Du kan läsa mer om kommunens planeringsarbete på invånarwebben:
Översikts- och detaljplaner