Detaljplanen har vunnit laga kraft

Klicka på länken nedan för att läsa mer om projektet.