Alla människor har rätt till en fungerande vardag. Det var utgångspunkten i Skellefteå kommuns arbete med att ta fram en digital coach för individer med kognitiva nedsättningar. Arbetet har resulterat i Todejappen, som ger stöd och strategier för att strukturera livet.

Vardagens aktiviteter kan många gånger vara en stor utmaning för den som har en kognitiv nedsättning. Todejappen i telefonen blir ett digitalt stöd som kan bidra till ökad självständighet. Den erbjuder verktyg och strategier för att kunna strukturera sin dag, sin tid och sina aktiviteter. Samtidigt ger den stöd i att planera och hushålla med energi för att lättare finna en balans.

Arbetet med appen inleddes våren 2017 med fem riktade invånardialoger för att prata om teknikens möjligheter i vardagen. Arbetet inleddes med ett antal frågeställningar för att skapa en bild av hur användningen ser ut.

Resultatet blev en prototyp av ett digitalt stöd som testades tillsammans med slutanvändarna själva.

Tillitsbaserat arbetssätt

Det tillitsbaserade arbetssättet löpte som en röd tråd genom hela projektet och redan i det inledande stadiet togs ett beslut om att individer som får stöd skulle delta i utvecklingsarbetet som en kvalitetssäkring. Brukarna var experter eftersom de bidrog med den kunskap som baseras på deras egen situation.

– Att få delta och berätta för om sin vardag var otroligt givande för alla parter, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare på Skellefteå kommun.

Många individer som deltog i arbetet har uttryckt att appen verkligen kan ge stöd i olika livssituationer


Det var en stor fördel för dem att vara med och påverka från ett tidigt läge.

– Alla som får vara delaktiga och efterfrågade känner sig lyfta och här kom deras erfarenheter till nytta. Att få uttala sig som experter i sammanhanget var stärkande, säger Carina.

Luis Pinoé arbetar som stödpedagog i Skellefteå kommun. Han berättar om en brukare som haft stor nytta av appen.

– Personen har stöd en gång per vecka och har behov av struktur i vardagen, exempelvis med hushållssysslor som tvätt och även medicinpåminnelser. Personen fick hjälp av oss i form av olika hjälpmedel i pappersform men att nu kunna få samma info via Todejappen, som innehåller mer interaktion och spelinspirerande funktioner, bidrog till att personen upplever sysslorna som roligare. Förhoppningsvis kan det hjälpa till att upprätthålla vardagsrutinerna, säger Luis.

Unik upphandling

Innan appen skulle utvecklas genomförde socialkontoret en unik innovationsvänlig upphandling där kommunen ställde funktionskrav och leverantörerna fick komma med lösningsförslagen. Upphandlingen vanns av Cybercom.

En mindre grupp av medarbetare på kommunen har varit delaktiga under hela processen.

– Fördelen är att vi har varit en tajt grupp och känt oss modiga på varsitt område – vi har gasat och bromsat om vart annat och tack vare att vi har olika kompetenser så har vi kompletterat varandra bra. Alla har upplevt det som ett roligt projekt, men också väldigt utmanande och givande, förklarar Carina.

Medarbetare från grannkommunen Robertsfors kommun har också fått möjlighet att testa Todejappen.

– Jag blev så inspirerad och ska visa personalen på boendestöd när vi har teamträff och klura vilka det kan passa där. Jag har börjat kolla på appen och den känns modern och lätt överskådlig, 5 stjärnor av 5 möjliga, säger Annika som är stödpedagog och samordnare i Robertsfors kommun.

Todejappen

Todejappen ger stöd och strategier för att strukturera livet.

Todej-appen erbjuder

Todej-appen erbjuder

  • Ett individuellt stöd som är individanpassat.
  • Planering och tydliggörande av tid.
  • Energiplanering.
  • Visuell överblick av veckans aktiviteter.
  • Utvärdering och uppföljning.
  • Strategier, manualer, handlings-/ aktivitetsordning för individen.
  • Kontakter och koppling mot samtal.
  • Gamification (samma sorts spelmekanik som speldesigners i spel gör fast i en annan miljö – tekniken används för att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden eller förändra beteenden).

Fortsätt utforska

Fortsätt utforska