Förskola, skola och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, alltifrån urskogar och fiskevatten till...

Bygga, bo och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Jobb och företagande

För dig som vill utveckla din verksamhet eller starta företag erbjuder Skellefteå kommun information och stöd inom allt ...

Trafik och samhällsutveckling

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Lediga jobb

Lediga jobb Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt ...

Kontakta kundtjänst

Välkommen till kundtjänst Välkommen att kontakta kommunens kundtjänst! Vi hjälper dig att få svar på din fråga.

Nyheter

  • Kommunfullmäktige sammanträder 13 juni

    På sammanträdet kommer bland annat delårsrapport april 2023, Skellefteå kommun samt revidering av taxa inom miljöbalkens område att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Ukrainare övergår till ordinarie anställningar

    Hittills i år har 20 personer från Ukraina fått ordinarie anställningar inom Skellefteå kommuns hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. De har alla gått vidare från de traineeanställningar som kommunen påbörjade i slutet av maj förra året, och till hösten förväntas minst lika många övergå i ordinarie anställningar.
  • Vård och omsorg tar nya grepp för att lösa sommarbemanningen

    Vård och omsorg genomför i sommar en rad åtgärder för att klara bemanningen. För individerna och dess anhöriga kommer det att innebära att de får möta flera nya människor bland personalen. – Vi hoppas på förståelse för dessa insatser som behöver göras för att vi ska kunna klara uppdraget, säger Linda Dehlin, vård- och omsorgschef.

Evenemangskalender

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se